سوئیچ سنسور هتل

سوئیچ سنسور بدون تماس

عدم تماس، با زمان، یک انقلاب کلید برق است

صرفه جویی در انرژی معمولی و هوشمند را پشت سر بگذارید

پس از استفاده هتل از سوئیچ سنسور، مصرف برق اتاق مهمان 40 درصد کمتر از سوئیچ کارتی است.

قبل از استفاده پس از مصرف

راحتی بدون کارت

از طریق روش القای بدن انسان، منبع تغذیه اتاق مهمان قطع می شود، که باعث صرفه جویی در کار خسته کننده در قرار دادن کارت برای دریافت برق می شود و تجربه ورود مهمان را بهبود می بخشد.

آماده برای استفاده

حفظ خط اصلی هتل، به طور مستقیم جایگزین، یک هفته می تواند تحول 200 اتاق هتل را تکمیل کند

هتل هوشمند، روند آینده

به عنوان روند آینده هتل های بدون سرنشین هوشمند، قدرت بدون کارت پیشرو در توسعه صنعت است